Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku www.mafiapopart.sk, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85, 06901  SNINA, IČO: 36731684, IČ DPH: SK2022320355. Osobou zodpovednou za prevádzku je Valerian Grass ([email protected]/0918 772 471).


Kontaktovať nás je možné buď prostredníctvom emailu [email protected] alebo telefonicky na mobilnom čísle 0918 772 471 v pracovné dni od 8:00 do 15:30.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
- dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území EU.

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi .
- zaplatiť do 7 dní za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, v opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

STORNO OBJEDNÁVKY: Spôsob stornovania objednávky - zákazníkom do 24 hodín telefonicky alebo mailom.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený podľa zákona č. 108/2000 §11 ods.1 bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci v čas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 vyššie uvedeného zákona. O odstúpení od zmluvy musí kupujúci predávajúceho informovať písomne a to e-mailom alebo listom.

Do 15 dni od doručenia zásielky je možné zásielku vrátiť na adresu ((ARTMIE, spol. s r. o., Pčolinská 625, 069 01  Snina)) bez udania dôvodu. Kupujúci vráti zásielku na vlastné poštovné náklady. Aby bola vrátená celá suma bez poštovného za zakúpený tovar, musí byť tovar v originálnom balení a v pôvodnom nepoškodenom stave. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať. Pri obrazoch vytvorených na zákazku nie je možné vrátiť obraz bez udania dôvodu.

V prípade vrátenia tovaru, tovar nesmie byť vrátený na dobierku. Po prezretí vráteného tovaru, sumu vraciame späť na bankový účet. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom stave.

* Prípadne, ak je hodnota produktu v našom internetovom obchode 0,0 €, prosíme o overenie si tejto ceny na našej zákazníckej linke.

Výmena tovaru do 15 dní

Ak kupujúcemu nevyhovuje zakúpený obraz či už rozmerom alebo motívom, má kupujúci možnosť vymeniť si zakúpený obraz za iný rozmer či motív. Poštovné kupujúci neplatí, zásielku si necháme vyzdvihnúť kuriérom Geis. Ak bude tovar odoslaný kupujúcim skôr než si tovar necháme vyzdvihnúť Geis kuriérom poštovné nepreplácame.

Platobné a dodacie podmienky

Za každý objednaný produkt sa platí úhradou vopred (bankovým prevodom, vkladom na účet...), na dobierku, alebo osobným odberom. Dodanie do 10 pracovných dní. Ak nie je možné objednaný tovar dodať, alebo je ho možné dodať len čiastočne, sa predávajúci zaväzuje v čas informovať kupujúceho o tej to skutočnosti. Predávajúci v takom tom prípade navrhne kupujúcemu možné riešenia alebo bezkodkladne vráti platbu ak bolo za objednávka uhradená platbou vopred na účet.  K  dôvodom v dôsledku, ktorý môže dôjsť k nedodržaniu doby doby dodania patria nepredvídateľné situácie ako napríklad strata zásielky prepravcom, zlé poveternostné podmienky pre prepravu zásielky, skrytá vada zistená až pri balení zásielky, alebo poškodenie zásielky počas balenia alebo prepravy a pod.. Kupujúcemu bude tovar nahradený alebo po vyžiadaní mu budú vrátené peniaze na ním zadaní bankový účet.

Suma poštovného

Preprava zásielok sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej služby Geis, avšak v prípade potreby môže byť zvolená iná prepravná spoločnosť.
Poštovné je v cene.Reklamačné podmienky

V prípade poškodeného, resp. samopoškodeného tovaru, alebo omylom poslaného iného druhu tovaru nás prosím do 7 dní od vzniku reklamačného prípadu kontaktujte e-mailom, kde napíšte prosím:

1) Opíšte nám o aký problém ide, resp. stručný popis poškodenia.
2) Záručný list – v tomto prípade je záručným listom samotná faktúra tovaru. Stačí zaslanie  kópie (môže byť i scan zaslaný emailom).
3) Vaše meno a tel. číslo.

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky..
Pokiaľ zákazník nesplní všetky vyššie uvedené požiadavky, predávajúci nie je povinný dodržať zákonnú reklamačnú dobu 30 dní.


Vaša reklamácia bude v priebehu 30-tich dní vybavená. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu, dopravu hradíme my.

Poštovné pri vrátení tovaru v max. hodnote 40,00 EUR  nehradíme.

Reklamácie sa nevzťahujú na: poškodenie Vami neodborným zásahom

!!! NA VŠETKY PRODUKTY SA VZŤAHUJE ZÁKONOM STANOVENÁ ZÁRUKA!!!  (za podmienky správneho skladovania a manipulácie so zakúpeným tovarom)

Tovar si chráňte pred vplyvmi, ktoré by ho mohli poškodiť. A to pred vplyvmi rôznych prírodných živlov či neodborným použitím.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

ARTMIE, spol. s r.o.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

M2QwZ
Obľúbené produkty
Celkom: 0
Všetko do košíka